فرمانده انتظامی مشهد تصریح کرد: مهمانان ناخوانده و شیک پوش پس از انتقال به مقر انتظامی و مواجهه با تصاویر ضبط شده دوربین‌های مداربسته ورودی تالارها و لباس‌ها و مدارک کشف شده در صندوق عقب خودرو پیکان به ۲۵ فقره سرقت...

وقوع بهمن در پیست اسکی خاکاسیا روسیه یک اسکی‌باز را بلعید اما وی به طور معجزه آسایی آسیب ندیده است. این مرد به همراه دیگر ورزشکاران در حال اسکی بود که ناگهان که ناگهان جریان عظیمی از توده برف در مقابلش فروریخت...