عمل لیزیک چشم نوعی عمل جراحی در چشم پزشکی به شمار می رود که برای اصلاح عیوب انکساری یا همان تاری چشم که چند سالی است رواج پیدا کرده است.