عرب‌های مرداب‌نشین که زمانی در تالاب‌های هزاران ساله هویزه پادشاهی می‌کردند می‌گویند که حالا حتی کمتر از قبل مورد احترام هستیم!

ما از مصریان باستان چه می‌دانیم؟ آن‌ها کاغذ را اختراع کردند، فرعون‌ها را مومیایی می‌کردند و هرم‌های اسرارآمیزی ساختند که راز‌های آن هنوز بر دانشمندان بزرگ دنیا پوشیده است. البته همه‌ی این‌ها...

استان ایلام یکی از قدیمی ترین استان های ایران است همچنین صنایع دستی ایلام برگرفته از تمدن کهن این استان بوده که بسیار متنوع نیز هستند.